ХЕРМИНА Експорт Импорт ЕООД
Представител за България на
HAVER & BOECKER, Drahtweberei

www.diedrahtweber.com/de/
www.diedrahtweber.com/en/
Петък, 31.05.2024
Архитектурни и индустриални мрежи ХАВЕР
ЗА НАС
АРХИТЕКТУРНИ МРЕЖИ
ИНДУСТРИАЛНИ МРЕЖИ
DEMISTER & SILVER CTL
КОНТАКТИ
 
KNIT MESH & DEMISTER
Тези два продукта от HAVER STANDARD намират все по- голямо приложение като Еntrainment в системите течност-газ в химическата индустрия. Използват се предимно при производството на изкуствени торове, в петролни рaфинерии, инсталации за обезсоляване, заводи за сярна киселина, при контрола на замърсяването на въздуха и други.

KNIT MESH е изплетена от тънки нишки гофрирана, най-често метална мрежа, във формата на пакет с цилиндрична форма, станала обичаен пълнеж на колони.

За обслужване на специфични процеси в нефто- и химическите заводи, от тази мрежа се изработва DEMISTER PAD, капкоуловител произвеждан изключително от HAVER STANDARD (HAST). Правилно инсталиран има 99,9 % отделителна способност при незначителен пад на налягането. Използва се в котли, резервоари, абсорбатори, сепаратори, дестилатори, скрубери, ребойлери, кристализатори, изпарители, топлообменници, сяроочистващи и кондензаточистващи инсталации и други съдовe и апарати. При горене на горивни газове в газопроводи и инсталации използващи запалителни течности.


http://www.haverstandard.com/demister-pads.html

Освен от метални нишки от различни марки легирани стомани, мрежите могат да бъдат изплетени от тефлон или синтетична материя.


SILVER CATALYST
ХАВЕР СТАНДАРД е световно известен производител на сребърен катализатор, който се използва основно за производството на формалдехиди и оцетна киселина. Чистотата му е над 99,95 % – 99,99 % и това гарантира възможно най- доброто качество. Произвежда се във формата на гранули, телове и мрежи.

Като допълнителна възможност се предлага обратното изкупуване на използвания сребърен катализатор. Също така се предлага услугата пълен химически анализ на употребяван или нов катализатор.

За повече информация, молим посетете сайта на производителя
Като Ваш партньор в България, сме на разположение за всякакви въпроси и доставка.
 
 
|
|
|
|
Хостинг и домейни от SuperHosting.BG